“यादी जाहिर” दुष्काळ अनुदान हेच शेतकरी पात्र | Dushkal Anudan 2024,Dushkal Anudan 2023 Yadi

1. दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सादर होणारी संधीची घोषणा

महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर, तालुक्यातील खरीपाच्या 18000 हेक्टर वरील क्षेत्रावरील ई-पिक पाहणी शेतकरी गट आणि सर्वे नंबर याद्या सादर करण्याचे आदेश महसूल आणि कृषी विभागाला दिलेले आहेत.

2. दुष्काळ सवलती एपिक पाणी नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची संधी

दुष्काळ सवलती ई-पिक पाहणी नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रति एक साडेआठ हजार रुपये मदत करण्याची संधी दिली गेली आहे.

3. तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात 33% वीट सवलत कर्जाचे पुनर्गटन व्याज सवलत

शासनाने तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील 33% वीट सवलत कर्जाचे पुनर्गटन व्याज सवलत करण्याची संधी प्रदान केली आहे.

4. शासनाकडे प्रत्येक तालुक्यात 15 से 20000 हेक्टर वरील खरिपाच्या भुईमूग सोयाबीन भात ज्वारी पेरण्याची शक्यता

शासनाने प्रत्येक तालुक्यात 15 से 20000 हेक्टर वरील खरिपाच्या भुईमूग सोयाबीन भात ज्वारी पेरण्याची शक्यता दिली आहे.

5. दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरकारच्या निधींची वापराची संधी

दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरकारच्या निधींची वापराची संधी प्रदान करण्याची घोषणा केली गेली आहे.

6. शासनाने शेतकऱ्यांना खते बियाणे औषधे इत्यादी मदत थेट संपन्न करण्याची संधी

शासनाने शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, औषधे, इत्यादी मदत थेट संपन्न करण्याची संधी प्रदान करण्याची घोषणा केली गेली

Leave a Comment