सातबारा उतारा डिजिटलीकरण: महाराष्ट्रातील एक आदर्श प्रयत्न | Maharashtra Satbar Ferfar Update

परिचय

 • महाराष्ट्र शासनाने सातबारा उतारा डिजिटल करण्याचे योजना आणि मोहिम केले आहेत.
 • हे प्रयत्न शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रवासावरून सुविधा पुरविण्यासाठी केले गेले आहे.

समस्या

 • हालचालीत, ५०,००० पेक्षा जास्त सातबारे डिजिटल करण्यात रद्द होण्याच्या स्थितीत पोहोचले आहेत.
 • या प्रक्रियेत दोष अथवा प्रॉब्लेम असल्याची संभावना आहे.

कारणे

 • पुणे विभागातील ५०,००० सातबारे उतारेने सदोष आढळले आहेत.
 • भूमि अभिलेख विभागाने या उतारांमध्ये संगीत निकीकरण प्रकल्पांतर्गत अनेक ठिकाणी तफावत असल्याचे आढळले आहेत.

उपाय

 • आधिकारिकांनी त्रुटींची तपासणी केली आहे आणि नुकसानी दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
 • डिजिटल प्रतिमा देण्यासाठी नवीन शर्ती आणि कुळ कायद्यानुसार प्रत्येक सातबारांमध्ये दुरुस्ती केली जात आहे.

निष्कर्ष

 • वारसा बाबतच्या नोंदीतून खरेदी-विक्री व्यवस्थापन, शेरे कमी करणे, आणि इतर शरीर कमी करण्यासाठी अहवाल राज्य सरकारला पाठवले गेले आहेत.

सातबारा उतारा: सर्वात सुसंगत प्रणाली

 • हे योजना शेतकऱ्यांना सुविधांचा वापर करण्याची अवस्था निर्माण करत आहे.
 • या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने, शेतकऱ्यांना अधिक स्वतंत्रता आणि त्यांच्या कामाची सुधारणा होईल.

या प्रयत्नाच्या सर्वांगीण यशासाठी सक्रिय आणि निष्ठापूर्वक काम करणारे सर्कारी आणि विभागीय अधिकारी यांच्याप्रमाणे अभिमानाने धन्यवाद!

Leave a Comment