रयत शिक्षण संस्था जाहिरात एकूण 814 जागा – 1 ली ते 5 वी साठी 111 जागा ,6-वी 8 वी 354 जागा|Rayat Shikshan Sanstha Bharti 2024

 स्वागत करतो पवित्र पोर्टल वरती रयत शिक्षण संस्था सातारा शिक्षण सेवक पदभरतीचे आपले जाहिरात पहा अपलोड केलेले आहे तसेच रयत शिक्षण संस्थेने आपल्या वेबसाईटला सुद्धा आपले शिक्षण सेवक पद भरतीसाठी जाहिरात पहा प्रसिद्ध केले आहेत तर या सर्व जाहिरात तुम्हाला रयत शिक्षण संस्थेच्या पोर्टललापा बघायला मिळतील.

Rayat Shikshan Sanstha Bharti 2024 पद

तर हे शिक्षण संस्थेने एकूण 814 पदांसाठीचे जाहिरात प्रसिद्ध केले आहे याच्यामध्ये अपूर्ण वेळ प्राथमिक शाळा असतात त्या ठिकाणच्या सहा जागा आहेत त्यानंतर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय अशा ठिकाणी 75 आणि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक च्या 33 असे एकूण 814 पदांसाठीचे पाच जाहिरात प्रसिद्ध केले आहे.

जाहिरात लिंक http://rayatshikshan.edu/Content.aspx…

यामध्ये तुम्हाला कास्ट अनुसार समांतर आरक्षण पद आहे ते पा दर्शवलेली आहेत आता या ठिकाणी जे बायफरगेशन आहे ते आपण पाहणार आहोत की प्राथमिकसाठी एकूण किती पदे आहेत सहावी ते आठवीसाठी किती पदे आहेत नववी ते दहावी साठी किती पदे आहेत आणि अकरावी ते बारावी साठी किती पद आहेत हा तसेच अकरावी ते बारावी साठी पाच दोन दोन विषयांमध्ये जी उत्पादक आहे ती दर्शवण्यात आलेले आहेत.

Rayat Shikshan Sanstha Bharti पात्र उमेदवार

त्या ठिकाणी नेमकं कोण पात्र असेल तसेच समजा या ठिकाणी SC ,ST साठी एकही जागा नाही एसटीपीएस अधिकारी एकही जागा नाही त्यानंतर बचकासाठी एकही जागा नाही तर मग अशा उमेदवारांना रयत शिक्षण संस्थेचे पसंती क्रम येथील किंवा कसे त यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती आपण यांच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.

तर या ठिकाणी बघा की तुम्हाला दिसेल संस्थेमध्ये दोन प्रकारचे विभाग असतात एक पूर्णपणे प्राथमिक विभाग असतो पास स्वतंत्रपणे आणि दुसरा एक विभाग वाचतो पहा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभाग आता माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मध्ये सुद्धा प्राथमिक चा विभाग या ठिकाणी असतो आणि एक प्राथमिक विभाग मी सांगितल्याप्रमाणे पहिली ते पाचवीच्या चार जागा आहेत आणि सहावी ते आठवीच्या पाच दोन जागा देण्यात आल्या आहेत म्हणजे पहिली ते आठवीचे आपण म्हणूया की या ठिकाणी सहा जागा देण्यात आले आहे.

याची एक पासून जाहिरात पहा प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत तसेच जो काही दुसरा विभाग आहे पहा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक यामध्ये सुद्धा प्राथमिक हा विभाग असतो तर पहिली ते पाचवीसाठी या विभागांमध्ये प्राथमिक स्वतंत्र विभाग बघितला त्याच्यामध्ये चार जागा अशा प्रकारे प्राथमिकसाठी पहा 111 जागा रयत शिक्षण संस्थेच्या पवित्र पोर्टलला आहेत.

Rayat Shikshan Sanstha Bharti विषयानुसार जागा

त्यानंतर पण सहावी ते आठवीसाठीच्या 352 जागा या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विभागांमध्ये प्लस या ठिकाणच्या स्वतंत्र विभागाच्या दोन जागा अशा प्रकारे 354 जागा या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागांमध्ये असावी ते आठवीच्या आणि प्राथमिक विभागाच्या मिळून 354 जागा आहेत त्यानंतर नवी ते दहावीच्या विषयानुसार 274 जागा आहेत अकरावी ते बारावीच्या 75 जागा आहेत अशाप्रकारे 814 जागा या रयत शिक्षण संस्थेच्या पवित्र पोर्टलला आलेल्या आहेत.

Rayat Shikshan Sanstha Bharti Form Apply Date

आता आपण जाहिरात पाहूया सेपरेट सेपरेट या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की ही एक पहा स्वतंत्र विभाग तुम्हाला मी सांगितला प्रायमरीसाठीचा तर 22/1/24 ची दिनांक असलेली पण जाहिरात आहे जी पवित्र पोर्टलला अपलोड झालेल्या आहे याच्यामध्ये तुम्हाला आरक्षण निहार रिक्त पदांचा तपशील दिसेल यामध्ये एससी साठी पाच दोन जागा आहेत महिलांसाठी एक आणि सर्वसाधारण गटासाठी एक अशा प्रकारे दोन जागा असणार आहेत बाकी कोणत्याही CAST साठी जागा नाहीत.

Leave a Comment